นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้สนับสนุนโดย Hilti Aktiengesellschaft (“Hilti”) คำว่า “เรา”, “ของเรา” และอื่นๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หมายถึง Hilti คำว่า “คุณ”, “ของคุณ” และอื่นๆ หมายถึงคุณในฐานะผู้ใช้งานเว็บไซต์ ไม่ว่าคุณจะลงทะเบียนกับเว็บไซต์หรือไม่

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้โดยละเอียดและห้ามใช้เว็บไซต์นี้หากคุณไม่เห็นด้วยกับวิธีปฏิบัติใดๆ ที่ระบุไว้ในนี้ และโปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้หากคุณอายุต่ำกว่า 14 ปี

เรารู้ว่าคุณเป็นห่วงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราเองก็เช่นกัน นั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมเราจึงห่วงเรื่องการจัดการกับข้อมูลส่วนตัวอย่างระมัดระวังและมีวิจารณญาณ เราไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงในด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า แต่เรายังมีความรับผิดชอบต่อการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณในโลกออนไลน์ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้อธิบายวิธีที่เราเก็บ ประมวลผลและใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เมื่อคุณเข้าและ/หรือลงทะเบียนกับเว็บไซต์

สารบัญ

 • ข้อมูลส่วนตัวคืออะไร

 • ใครเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างเหมาะสม

 • เราเอาข้อมูลส่วนตัวของคุณไปทำอะไร

 • ข้อมูลส่วนตัวประเภทใดที่เราเก็บ ประมวลผล และใช้

 • เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ส์และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันหรือไม่

 • เราเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณทำไมและให้แก่ใครบ้าง

 • ข้อมูลส่วนตัวจะถูกส่งไปนอกประเทศหรือไม่

 • เราทำอะไรอีกบ้างเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ

 • เราเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้นานเท่าไหร่

 • คุณมีทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอะไรบ้าง

 • ทำไมคุณจึงได้รับอีเมล์จากเรา

 • การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

 • เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ จะมีการสื่อสารอย่างไร?

 • ติดต่อเรา

ข้อมูลส่วนตัวคืออะไร

คำว่า “ข้อมูลส่วนตัว” ที่ใช้ในนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลใดๆ ที่เป็นของหรือเป็นผลมาจากคุณในฐานะผู้ใช้งานเว็บไซต์ ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะกรอกโดยคุณ เก็บมาจากคุณหรือได้มาโดยวิธีอื่นๆ ก็ตาม
ใครเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างเหมาะสม
ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์นี้ Hilti เป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่มีความรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บเอาไว้ และเก็บข้อมูลมา และประมวลผลและใช้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณหรืออื่นๆ
 

เราเอาข้อมูลส่วนตัวของคุณไปทำอะไร

 • เราเก็บข้อมูล ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
   
 • เพื่อบริหาร ปฏิบัติการ บำรุงรักษาและพัฒนาเว็บไซต์
   
 • เพื่อช่วยเหลือและประมวลผลเกี่ยวกับรายการสั่งผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งมาทางเว็บไซต์
   
 • เพื่อให้คุณได้ใช้งานเว็บไซต์ในแบบที่เหมาะสมกับตัวคุณมากขึ้น (เช่น โดยการปรับแต่งเนื้อหาหรือข้อเสนอให้ตรงกับความพอใจส่วนบุคคล)
   
 • เพื่อประเมินความเหมาะสมสำหรับข้อเสนอ ผลิตภัณฑ์และบริการบางประเภท
   
 • เพื่อช่วยให้เราพัฒนาและทำให้เว็บไซต์ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการของเราเหมาะสมกับแต่ละบุคคลมากขึ้น
   
 • เพื่อดำเนินการทางการวิเคราะห์วิทยาและทำการวิจัยเกี่ยวกับลูกค้า รวมถึงการวิจัยตลาดโดยทั่วไปหรือสำรวจความต้องการและความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับประเด็นเฉพาะเรื่อง ทำให้เกิดการขายและรูปแบบจราจรทางคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการโฆษณา ทั้งในแบบไม่ระบุตัวตน (เช่น โดยการรวมข้อมูล) หรือแบบรายบุคคล (หากทำได้ตามกฎหมาย)
   
 • เพื่อตอบคำถามและตอบสนองต่อคำขอของคุณ
   
 • เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการแก่คุณซึ่งอาจมีประโยชน์ต่อคุณ โดยผ่านทางการส่งจดหมาย อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายข่าว ข้อความ/SMS และ MMS รวมไปถึงการส่งข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์, บริการและการส่งเสริมการขายของ Hilti ที่มุ่งเน้นให้คุณโดยเฉพาะไปให้คุณเป็นระยะ (การทำการตลาดโดยตรง) 
   
 • เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ (เช่น เพื่อส่งแจ้งเตือน ประกาศด้านเทคนิค แจ้งความคืบหน้า เตือนเรื่องความปลอดภัย ข้อความด้านการสนับสนุนและบริหาร หรือประกาศด้านบริการ)
   
 • เพื่อจักการด้านรางวัล การสำรวจ การชิงโชค การประกวด หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายหรืองานกิจกรรมอื่นๆ
   
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับตามกฎหมาย ห้ามไม่ให้มีการใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ยุติข้อพิพาทและบังคับใช้ข้อตกลงของเรา
   
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆที่คุณยอมรับเป็นการพิเศษ และ
   
 • อื่นๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต

เราจะขอความเห็นชอบจากคุณก่อนเก็บข้อมูล ประมวลผล หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้น ตามที่กฎหมายบังคับ และเช่นเดียวกัน

หากเราต้องการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใหม่และวัตถุประสงค์อื่นๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบและจะใช้ข้อมูลเพื่อการอื่นเฉพาะเมื่อกฎหมายบังคับหรืออนุญาตให้ทำหรือเมื่อคุณให้ความยินยอมเท่านั้น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวถึงข้างต้นนั้น มีบุคคลากรเพียงจำนวนหนึ่งใน Hilti (เช่นบุคลากรในฝ่ายขาย สนับสนุน กฎหมาย การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ บัญชี เช่นเดียวกับผู้จัดการบางคนที่ได้รับมอบหมาย) ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณได้

ข้อมูลส่วนตัวประเภทใดที่เราเก็บ ประมวลผล และวิธีใช้

ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บข้อมูล ประมวลผล และใช้ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ไม่เพียงแต่เป็นข้อมูลที่เราเก็บมาเมื่อคุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ แต่รวมไปถึงข้อมูลที่ตุฯให้แก่เราด้วยความสมัครใจทางเว็บไซต์ในบริบทต่างๆ (เช่นเมื่อคุณดาวน์โหลดซอฟท์แวร์จากเว็บไซต์ของเรา เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อชิงโชค เพื่อคุณส่งอีเมลถึงฝ่ายบริการลูกค้า เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ และอื่นๆ) ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะระบุรายการของประเภททั้งหมดของข้อมูลส่วนตัวที่เราอาจเก็บข้อมูล ประมวลผล และใช้ อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปข้อมูลส่วนตัวจะประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ชื่อ คำนำหน้าชื่อ ที่อยู่
   
 • ข้อมูลติดต่อส่วนตัว (หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล โทรสารและอื่นๆ)
   
 • ชื่อ ที่อยู่ ฝ่ายงาน ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่คุณเป็นผู้แทน (ถ้ามี) และหน้าที่ของคุณในบริษัทนี้
   
 • ชื่อและรหัสผ่านที่ใช้ในการล็อกอิน
   
 • หมายเลขบัญชีของ Hilti
   
 • เลขภาษีมูลค่าเพิ่ม
   
 • ข้อมูลประวัติผู้ใช้งาน
   
 • การยืนยันว่าเป็นผู้ใช้งานส่วนบุคคลหรือมืออาชีพ
   
 • การตั้งค่าของผู้ใช้ (เช่น การตั้งค่าภาษา)
   
 • IP address ระบบปฏิบัติการ ประเภทเบราเซอร์ เวอร์ชั่นของเบราเซอร์ การตั้งค่าของเบราเซอร์ ชื่อผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อประเภทอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการระบุประเภทอุปกรณ์ของคุณ การเชื่อมต่อเว็บไซต์ การอนุญาตให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคุณและอุปกรณ์ของคุณและเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบาย
   
 • URL และ IP address ของเว็บไซต์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา รวมไปถึงวันและเวลา
   
 • หน้าเพจรองที่เข้าในระหว่างอยู่ในเว็บไซต์ของเรา ลิ้งค์ที่เข้าต่อจากเว็บไซต์นี้ รวมไปถึงวันและเวลา
   
 • Uniform Resource Locator (URL) เต็มที่คลิก ผ่านและจากเว็บไซต์นี้ รวมไปถึงวันและเวลา
   
 • การบริการที่ร้องขอและการสั่งสินค้า
   
 • ประวัติการซื้อของรวมถึงธุรกรรมที่เปิดและเสร็จสิ้น
   
 • คำที่ค้นหา
   
 • บริการ/ผลิตภัณฑ์ที่เปิดดูหรือค้นหาบนเว็บไซต์
   
 • ตะกร้าสินค้าและข้อมูลการชำระเงิน
   
 • ข้อมูลที่เก็บโดยคุกกี้ส์หรือเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน (ตามที่จะอธิบายในย่อหน้าต่อไป)
   
 • การสมัครรับจดหมายข่าว การเข้ารับโปรโมชั่น การใช้ข้อเสนอพิเศษ และอื่นๆ
   
 • การยินยอม การให้อำนาจ และอื่นๆ
   
 • คำตอบแบบสำรวจ การประเมิน การให้คะแนน และคำตอบประเภทอื่นๆ ที่ให้
   
 • เนื้อหาของการสื่อสารที่ส่งผ่านเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่โพสต์ลงโซเชียลบนเว็บไซต์ หรือแบ่งปันให้แก่ Hilti และ/หรือผู้ใช้งานคนอื่นๆ เช่นเดียวกับข้อความสนทนาและการบันทึกการสนทนา
   
 • ข้อมูลบนซอฟท์แวร์ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ และ
   
 • ข้อมูลอื่นๆ ที่คุณกรอกบนหรืออัพโหลดไปยังเว็บไซต์ (ได้แก่ เนื้อหาที่คุณกรอกในแบบฟอร์มออนไลน์ รูปภาพที่คุณอัพโหลด)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ส์และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันหรือไม่

คุกกี้ส์เป็นไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็กที่อยู่ในเบราเซอร์ของคุณ เมื่อมีการเข้าสู่เว็บไซต์ คุกกี้ส์ที่อยู่ในอุปกรณ์จะส่งข้อมูลไปยังเบราเซอร์ คุกกี้ส์เป็นสิ่งที่มีทั่วๆ ไปและใช้ในเว็บไซต์จำนวนหนึ่ง โดยทั่วไปวัตถุประสงค์ของคุกกี้ส์คือเพื่อพัฒนาการทำงานของเว็บไซต์ และประสบการณ์ของผู้ใช้งานในการใช้งานเว็บไซต์นั้น แม้คุกกี้ส์จะใช้เพื่อการโฆษณาด้วย (ซึ่งเราจะอธิบายต่อไป)

Hilti ใช้คุกกี้ส์ประเภทต่อไปนี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันสำหรับเว็บไซต์นี้:
 

 • Google Analytics (คุกกี้ส์ที่คงอยู่หลังจากคุณปิดเบราเซอร์ไปแล้ว): เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics บริการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบริษัท Google (“Google”) Google Analytics ใช้คุกกี้ส์ซึ่งเป็นไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็กที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อช่วยเว็บไซต์วิเคราะห์ว่าผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์อย่างไร ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้ส์เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณจะถูกโอนและเก็บโดย Google บนเซิฟเวอร์ในสหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะทำการโอนข้อมูล ข้อมูลนี้จะจะถูกทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน โดยการลบเลข IP address 8 ตัวสุดท้ายออก Google จะประมวลผลข้อมูลนี้ในนามของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ รวบรวมรายงานกิจกรรมบนเว็บไซต์ และให้บริการอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์และการใช้อินเตอร์เน็ต Google จะไม่เชื่อมโยง IP address ของคุณกับข้อมูลอื่นใดที่เก็บโดย Google คุณอาจปฏิเสธที่จะใช้คุกกี้ส์โดยการเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราเซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าหากคุณทำเช่นนั้นคุณอาจไม่สามารถใช้งาน เว็บไซต์นี้ได้ครบถ้วนทุกการใช้งาน คุณอาจเลือกให้ไม่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณ (รวมถึง IP address ของคุณ) และไม่ให้มีการประมวลผลข้อมูลโดย Google โดยการดาวน์โหลดและติดตั้ง add-on ลงบนเบราเซอร์ที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันตามลิ้งค์นี้ : tools.google.com/dlpage/gaoptout.
   
 • JsessionID (คุกกี้ส์ที่จะคงอยู่จนกระทั่งคุณปิดเบราเซอร์): Hilti ใช้คุกกี้ส์ที่ทำหน้าที่ระบุตัวผู้ใช้ระหว่างการใช้งานบนเว็บไซต์ Jsession ID cookie เก็บข้อมูล session ID ของผู้ใช้แต่ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆ หลังจากที่ผู้ใช้งานปิดหน้าที่ใช้งานไปและไม่ได้โอนข้อมูลใดๆไปยังบุคคลที่สาม

คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ส์ได้ หรือปฏิเสธที่จะไม่ยอมรับคุกกี้ส์เลย เพื่อที่จะจำกัดปริมาณข้อมูลส่วนตัวที่เราจะได้รับเกี่ยวกับคุณ ส่วน “ความช่วยเหลือ (Help)” ของแถบเครื่องมือบนเบราเซอร์ส่วนมากจะบอกวิธีป้องกันไม่ให้เบราเซอร์ของคุณยอมรับคุกกี้ส์ใหม่ วิธีที่จะให้เบราเซอร์แจ้งคุณเมื่อได้รับคุกกี้ส์ใหม่ หรือวิธีปิดการใช้งานคุกกี้ส์ไปเลย อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าหากทำเช่นนั้นคุณอาจไม่สามารถรับประโยชน์จากฟังก์ชั่นและฟีเจอร์บางอย่างบนเว็บไซต์

สำหรับคำอธิบายอย่างละเอียดว่าคุกกี้ส์คืออะไรและทำงานอย่างไร โปรดอ่าน ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับคุกกี้ส์บนเว็บไซต์.

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณทำไมและให้แก่ใครบ้าง

เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลที่สาม รวมไปถึงบริษัทอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท Hilti เราไม่ขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า เปิดเผย โอน หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณ นอกจากในกรณีที่จะอธิบายต่อไปนี้ หรือเมื่อคุณให้ความยินยอมในบริบทเฉพาะ (เช่น เมื่อคุณให้ความยินยอมต่อการโอนข้อมูลประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครรับบริการบางอย่าง) เมื่อใดก็ตามที่มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัว เราจะทำโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเท่านั้น

ผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะได้รับข้อมูลส่วนตัวของคุณมีดังต่อไปนี้:

 • บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัท Hilti และบริษัทคู่ค้าของ Hilti เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัท Hilti (เช่น Hilti Market Organizations ซึ่งรับผิดชอบเว็บไซต์ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง) และกับบริษัทคู่ค้าของเรา หากมีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมาย (เช่นเมื่อบริษัทคู่ค้ายื่นคำสั่งขอรับบริการของคุณส่วนหนึ่ง เช่นการให้บริการอีเมล์) และการแบ่งปันนั้นทำได้ตามกฎหมาย ตัวอย่างของความชอบทางกฎหมายเช่น หากคุณยินยอมให้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือหากกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตหรือบังคับให้ทำ ไม่ว่าในกรณีใดที่เราแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัท Hilti หรือบริษัทคู่ค้าของเรา เราทำแค่เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเท่านั้น
   
 • ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม: เราอาจใช้บริการจากบุคคลที่สาม (เช่น บริษัทหรือบุคคลที่มีพันธะต่อเรา) เพื่อให้ทำหน้าที่บางอย่างแทนเราภายใต้การสั่งการของเรา ตัวอย่างเช่น การจัดการฐานข้อมูล บริการซ่อมบำรุง การวิเคราะห์เว็บไซต์ จัดการกับคำถามที่เข้ามา จัดส่งสินค้า ส่งไปรษณีย์และอีเมล์ ลบข้อมูลซ้ำออกจากรายชื่อลูกค้า วิเคราะห์ข้อมูล ให้ความช่วยเหลือด้านการขายและการตลาด ประมวลการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และให้บริการลูกค้า ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามอาจรวมถึงบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ประมวลผลข้อมูลบัตรเครดิต ตัวแทนที่ให้คะแนนด้านความน่าเชื่อถือ หรือที่ปรึกษาด้านกฎหมาย การเงิน และอื่นๆ ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามใดๆ ก็ตามจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นสำหรับการทำหน้าที่ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำหน้าที่เหล่านั้นเท่านั้น เราจะดูแลให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามรับทราบและยึดถือข้อบังคับเหล่านี้ นอกจากนั้นเราจะทำให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามดูแลข้อมูลส่วนตัวของคุณไม่น้อยไปกว่าตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนตัวกำหนดไว้และได้ใช่มาตรการด้านความปลอดภัยทางเทคนิคและองค์กรอย่างเพียงพอแล้ว
   
 • ผู้ใช้งานอื่นๆ ของเว็บไซต์: หากคุณโพสต์ สนทนา ส่งข้อความหรือใช้งานส่วนที่เป็นการโต้ตอบที่อยู่บนเว็บไซต์ของเรา เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่ผู้ใช้คนอื่นๆ ของเว็บไซต์ แต่จะเป็นเฉพาะเมื่อเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อฟังก์ชั่นนั้น
 • ศาล ผู้ที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายและผู้วางกฎระเบียบ: เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวเมื่อเราเชื่อว่าเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อปกป้องสิทธิ์หรือความปลอดภัยบนเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้งานคนอื่นๆ หรือบุคคลที่สาม (เช่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการทุจริต) นี่อาจรวมในกรณีซึ่งเราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนตัว โดยไม่มีข้อจำกัด ตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลที่มีผลผูกพัน ผู้ที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายและผู้วางกฎระเบียบ เราจะกำหนดการอนุญาตในการให้ข้อมูลส่วนตัวในแต่ละบริบทอย่างระมัดระวัง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับประเภทของคำขอ ประเภทของข้อมูลที่ได้รับผลกระทบและผลกระทบที่การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวจะมีต่อผู้ใช้งาน หากเราตัดสินใจที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในบริบทนั้น เราจะพิจารณาวิธีในการลดขอบเขตของการเปิดเผย เช่นโดยการดัดแปลงข้อมูลที่ได้รับ
   
 • ผู้ซื้อ: เมื่อเราพัฒนาธุรกิจของเราต่อไป เราอาจขายเว็บไซต์หรือธุรกิจของเราทั้งหมดหรือบางส่วน ในการทำธุรกรรมนั้น ข้อมูลของผู้ใช้มักจะเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ของธุรกิจที่ถูกถ่ายโอน แต่ยังคงขึ้นอยู่กับสัญญาที่ได้ทำไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่มีอยู่ก่อนแล้วนอกเสียจากจะได้รับความยินยอมจากคุณให้เป็นอย่างอื่น

ข้อมูลส่วนตัวจะถูกส่งไปนอกประเทศหรือไม่

ผู้รับข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจอยู่ในประเทศใดๆ ก็ได้ ซึ่งนั่นอาจรวมถึงประเทศที่มีกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่อ่อนกว่าประเทศที่คุณอาศัยอยู่ เช่น หากคุณอยู่ที่สหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป (EU/EEA) หรือสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศที่ผู้รับข้อมูลอยู่อาจไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นประเทศที่ปลอดภัยตามที่ระบุไว้ในคำสั่งเรื่องการปกป้องข้อมูลของยุโรป (European Data Protection Directive (95/46/EC)) หรือรัฐบัญญัติเรื่องการปกป้องข้อมูลของรัฐบาลกลางของสวิตเซอร์แลนด์ (the Federal Data Protection Act) ในกรณีนี้ Hilti จะพยายามทำให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องในระดับที่เพียงพอ เช่น โดยการทำให้แน่ใจว่าผู้รับปฏิบัติตามหลักการของ Safe Harbor (สำหรับผู้รับในสหรัฐ) หรือโดยการกำหนดให้ผู้รับข้อมูลทำข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมาธิการยุโรป (EC Model Clauses) ซึ่งเป็นข้อสัญญาที่คณะกรรมาธิการยุโรปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างความปลอดภัยที่เพียงพอของข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้ามพรมแดน

เราทำอะไรอีกบ้างเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ

Hilti เข้าใจถึงความสำคัญของความปลอดภัยข้อมูลและเราต้องการให้ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์และซื้อสินค้ากับเรามีความปอดภัยมากที่สุดที่จะเป็นไปได้ เราได้ทำการป้องกันและใช้การระมัดระวังที่เหมาะสมมาในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ รวมไปถึงมาตรการด้านเทคนิคและองค์กรเพื่อจัดการกับการเข้าใช้งานที่ไม่ได้รับอำนาจ การใช้งานที่ไม่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลง การทำลายที่ผิดกฎหมายหรือโดยไม่ตั้งใจ และความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ ทั้งในบริบทออนไลน์และออฟไลน์

นอกจากนี้ โปรดเข้าใจว่า ในขณะที่เราพยายามที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณจากความเสี่ยงและการเปิดเผยที่มีโอกาสเกิดขึ้น ในโลกออนไลน์ไม่มีความปลอดภัยที่สมบูรณ์ ดังนั้นเราจึงขอให้คุณส่งเสริมความพยายามในการสร้างความปลอดภัยทางแทคโนโลยีสารสนเทศโดยไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์ของเรา ที่เป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวหรือไม่จำเป็นในบริบทบางอย่าง ในกรณีนี้โปรดทราบว่าการรับรองบัตรเครดิตจะไม่ถูกเก็บหากไม่มีการอนุญาตจากคุณอย่างชัดเจน ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถช่วยเราปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยการออกจากระบบเมื่อคุณใช้งานในส่วนที่ต้องลงชื่อเข้าใช้ของเว็บไซต์เสร็จแล้ว

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้นานเท่าไหร่

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะไม่ถูกเก็บไว้โดยเรานานกว่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลนั้นๆ ตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ภายใต้นโยบายการเก็บข้อมูล และ/หรือ ตามที่จำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย การถอดรหัสจากการสนทนาออนไลน์กับฝ่ายบริการลูกค้ามักจะถูกเก็บไว้ไม่เกิน 30 วัน

คุณมีทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอะไรบ้าง

คุณมีทางเลือกมากมายเกี่ยวกับข้อมูลที่เราอาจเก็บ ประมวลผล และใช้เกี่ยวกับคุณ และเพื่อวัตถุประสงค์นั้น ดังนี้:

 • คุณอาจใช้เว็บไซต์ของเรารวมไปถึงฟังก์ชั่นและฟีเจอร์ต่างๆ โดยไม่ระบุตัวตน หรือผ่านชื่อปลอม นอกเสียจากในส่วนที่จำเป็นจะต้องระบุตัวตนของคุณ (เช่น ในบริบทของการซื้อ)
   
 • คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างได้ โดยเฉพาะส่วนที่เราขออนุญาตคุณในการเก็บข้อมูล
   
 • คุณสามารถเพิกถอนการให้ความยินยอมในด้านความเป็นส่วนตัวที่เคยให้ไปในอดีตเมื่อใดก็ได้ โดยจะมีผลในอนาคต และ/หรือใช้ฟีเจอร์ในการยกเลิกการรับจดหมายข่าวของเราและฟีเจอร์อื่นๆ เพื่อการเลิกสมัครรับข่าวสาร
   
 • คุณอาจคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดเมื่อใดก็ได้
   
 • เมื่อทำการลงทะเบียน คุณสามารถเลือกว่าข้อมูลส่วนตัวใดบ้างที่คุณต้องการแบ่งปันกับเรา คุณสามารถลบ เพิ่ม หรือแก้ไขให้ข้อมูลประวัติของคุณเป็นปัจจุบัน ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนประวัติของฉัน” เมื่อคุณทำเช่นนั้น เราอาจเก็บสำเนาของข้อมูลที่เราบันทึกไว้อยู่ก่อนหน้านั้นเพื่อการบันทึกข้อมูลของเราและอาจใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมายเท่าที่จำเป็น

ทำไมคุณจึงได้รับอีเมลจากเรา

เราอาจส่งอีเมลถึงคุณด้วยเหตุผลที่หลากหลาย รวมไปถึงเหตุผลดังต่อไปนี้:

 • คุณได้สมัครรับจดหมายข่าว และ/หรือเลือกรับการสื่อสารด้านการตลาดประเภทอื่นๆ จากเรา
 • คุณได้ส่งบางอย่างมาให้บนเว็บไซต์ของเราและเราติดต่อคุณไปในบริบทของธุรกรรมนั้น
 • คุณได้ส่งคำถามมายังเราและเราติดต่อคุณเพื่อตอบกลับคำถามนั้น
 • เราต้องการจะแจ้งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงแก่คุณ ส่งข้อความเตือนเป็นการส่วนตัว แจ้งเตือน หรือแจ้งข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานของเรา

หากคุณเป็นผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนไว้และต้องการเลือกไม่รับการสื่อสารด้านการตลาดจากเรา โปรดเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโดยการเข้าไปที่ส่วน “เปลี่ยนแปลงประวัติของฉัน” ของบัญชีของคุณ คุณอาจใช้วิธีติดต่อเราตามที่ระบุไว้ในส่วน “ติดต่อเรา” ด้านล่าง

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ควบคุมโดยเรา เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์เหล่านั้น ถือเป็นความเสี่ยงของคุณ Hilti ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบหรือมีภาระเกี่ยวกับเว็บไซต์เหล่านั้น เนื้อหาในเว็บไซต์นั้น และวิธีปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว และจะไม่ให้การรับรอง เราแนะนำให้คุณศึกษาคำแถลงด้านความปลอดภัยที่เว็บไซต์เหล่านั้นระบุไว้ด้วยตนเองก่อนที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณหรือกรอกข้อมูลเพื่อทำธุรกรรมใดๆ

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ จะมีการสื่อสารอย่างไร

ธุรกิจของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด และดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของเราจะได้รับการปรับปรุงเป็นระยะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เราจะลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เวอร์ชั่นใหม่ลงในเว็บไซต์ของเรา คุณจะสังเกตเห็นเวอร์ชั่นใหม่ได้ง่ายๆ จากการตรวจสอบเวอร์ชั่นของข้อมูลที่บรรทัดสุดท้ายด้านล่าง เมื่อมีการลงข้อมูลใหม่แล้ว คุณยังคงใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไปและจะถือว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เวอร์ชั่นใหม่แล้ว

ติดต่อเรา

เรายินดีรับข้อเสนอแนะจากคุณเสมอ หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัยหรือความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตของคุณ โปรดติดต่อเรา และคุณสามารถติดต่อเราหากคุณต้องการจะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้ หากคุณต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณให้เป็นปัจจุบัน แก้ให้ถูกต้อง ลบ หรือกีดกัน หรือให้เรางดเว้นจากการใช้งานข้อมูลส่วนตัวต่อไป หากคุณต้องการเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไปก่อนหน้านี้ หรือหากคุณต้องการคัดค้านการสร้างประวัติผู้ใช้รายบุคคล

คุณสามารถติดต่อเราได้ตามข้อมูลด้านล่าง:

โทร +423-234 2111  I  โทรสาร +423-234 2965

© Hilti Aktiengesellschaft
เวอร์ชั่นวันที่: 10/01/2556