รางวัล

รางวัลและการยอมรับที่ได้รับของเรา

ปีแล้วปีเล่าที่เราภาคภูมิใจที่ได้รับการจัดอันดับเป็นสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดในโลก ตามที่กำหนดโดยการสำรวจในระดับองค์กรที่เป็นธรรมซึ่งรวบรวมความคิดเห็นของผู้คนของเราว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ Hilti

นอกจากนั้นเรายังได้รับรางวัลการออกแบบทางอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยหลายๆ รางวัลก็ได้แนะนำผลิตภัณฑ์ของเราสำหรับความสามารถในการทำให้สังคมดีขึ้นผ่านนวัตกรรมและผลต่อมนุษย์