• เอเชียแปซิฟิค
  • แอฟริกา
  • ตะวันออกกลาง
  • ยุโรป
  • อเมริกาเหนือ
  • อเมริกาใต้

เรามีสมาชิก 27,000 คน ที่สร้างลูกค้าที่มีความกระตือรือล้นใน 120 ประเทศ

25,000 เราใช้วันทำงานวันในการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องวัฒนธรรมการทำงานของบริษัท (ในปี 2558)
88%พนักงานที่ร่วมงานกับฮิลติภายในสองปีที่แล้วยังคงทำงานอยู่กับบริษัท (ระดับของความสำเร็จในการผสานรวมกับบริษัทในปี 2558)
77%ตำแหน่งงานด้านบริหารที่เปิดรับมาจากผู้สมัครภายใน
40มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เฉลี่ย ชนิด ในแต่ละปี
5.5%มีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเป็นเงิน ของยอดขายในปี 2558
10,000จำนวนสินค้า ชนิดในแฟ้มผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
91%พนักงาน ร่วมตอบแบบสำรวจภายในในปี 2558
93%พนักงาน ภาคภูมิใจที่ทำงานที่ฮิลติ
85%พนักงาน จะแนะนำว่าฮิลติเป็นนายจ้างที่ดี
 

เลือกที่ตั้งเพื่อค้นหามากขึ้น

ฮิลติที่ตั้งอยู่ในยุโรป

ฮิลติที่ตั้งอยู่ในเอเชียแปซิฟิค

ฮิลติที่ตั้งอยู่ในแอฟริกา

ฮิลติที่ตั้งอยู่ในตะวันออกกลาง

ฮิลติที่ตั้งอยู่ในอเมริกาเหนือ

ฮิลติที่ตั้งอยู่ในอเมริกาใต้

 

เลือกที่ตั้งเพื่อค้นหามากขึ้น

 

Select a region

Select a country

Cancel
 
 
 
 
 
 

ตำแหน่งงานว่าง

พร้อมจะหางานใหม่แล้วหรือยัง? เข้ามาดูตำแหน่งงานว่าง ซึ่งคุณสามารถกรองตามประเภทธุรกิจหรือประเทศได้ หากคุณไม่สามารถหาตำแหน่งที่เหมาะสมได้ในตอนนี้ ลองเข้ามาดูบ่อยๆ เพราะเราอัพเดทงานของเราเป็นประจำ หรือคุณจะส่งใบสมัครมาให้เราก็ได้

สถานะนายจ้างดีเด่น

เราได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดในโลกอยู่เสมอ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการยอมรับเนื่องจากมีความสามารถในการทำให้สังคมดีขึ้นผ่านการออกแบบเชิงนวัตกรรมและสร้างผลกระทบต่อมนุษย์ในระยะยาว

การให้คืน

เราส่งเสริมให้บุคลากรของเราทุกคนให้มีส่วนร่วมในชุมชน เช่นการสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส หรือสร้างสนามเด็กเล่นที่มีความปลอดภัยมากขึ้น ลองดูว่าในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เราได้ทำอะไรให้กับชุมชนที่อยู่รอบข้างเราบ้าง

“หากคุณต้องการหน้าที่รับผิดชอบมากๆ คุณจะได้อย่างนั้น เพียงแต่ทำงานของคุณให้วิเศษและเอ่ยขอ คนที่มีความสามารถมากที่สุดที่ Hilti จะได้รับประสบการณ์ในการมีบทบาทที่หลากหลายในหลายๆ ประเทศ คุณสามารถผลักดันให้ตัวคุณเองทำอะไรก็ได้ที่ต้องการ”

แนนนา พนักงานฝึกงานระดับโลก